Regulamin uczestnictwa w zajęciach Fit and Jump Zamość

1. Karnety są ważne przez miesiąc kalendarzowy od daty pierwszego uczestnictwa w zajęciach.
2. Karnety są wydawane imiennie (osoba legitymująca się karnetem musi posiadać dokument tożsamości). Karnet należy okazać instruktorowi zawsze przed rozpoczęciem zajęć.
3. Karnety łączą się z innymi promocjami, z uwzględnieniem regulaminów i informacji o określonych promocjach.
4. W ramach karnetu open można uczestniczyć w jednych zajęciach dziennie maksymalnie cztery razy w tygodniu (w dni odbywania się zajęć wg harmonogramu opublikowanego na stronie internetowej organizatora).
5. Ważność karnetów jest przedłużana, jeżeli zajęcia nie odbędą się z powodu świąt, dni ustawowo wolnych od pracy lub z winy organizatora.
6. Pomimo wykupionego karnetu, uczestnictwo w zajęciach wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca. Dokonując rezerwacji prosimy podać dzień i godzinę zajęć, imię i nazwisko, numer karnetu (jeśli nie są to zajęcia jednorazowe). W przypadku wolnych miejsc można dokonać rezerwacji nawet chwilę przed zajęciami.
7. Po zakończeniu ważności karnetu należy go zwrócić instruktorom (po ostatnich zajęciach) lub przedłużyć jego ważność w biurze Fit and Jump (mieści się ono obok sali treningowej).
8. Odwołanie rezerwacji bez utraty wejścia jest możliwe najpóźniej dzień przed rozpoczęciem zajęć. W dni poprzedzające zajęcia można to zrobić w dowolny sposób (tj. sms, e-mail, Facebook lub kontakt telefoniczny). Pozwoli to na zapisanie kolejnej osoby z listy lub udostępnienie informacji o wolnym miejscu. W przypadku braku w/w informacji od osoby, która dokonała rezerwacji, zajęcia będą traktowane jako odbyte.
9. Na zajęcia należy zabrać ze sobą ręcznik i czyste obuwie sportowe.
10. W zajęciach mogą brać udział kobiety i mężczyźni od 16 roku życia (natomiast dla dzieci są przeznaczone zajęcia Fit and Jump KIDS).
11. Zajęcia odbywają się w sali Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Jana Zamoyskiego 4 w Zamościu. Harmonogram zajęć jest podany na stronie internetowej www.fitandjumpzamosc.pl.
12. Organizatorem zajęć fitness na trampolinach Fit and Jump Zamość jest firma Tomasz Pakuła Fit and Jump Zamość. Organizator zajęć nie ubezpiecza uczestników zajęć. Uczestnicy zajęć oświadczają, że ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach sportowych i biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.

W razie pytań prosimy o kontakt:
– e-mail: kontakt@ fitandjumpzamosc.pl
– wiadomość prywatna na Facebooku
– tel. 517 787 627 (SMS lub kontakt telefoniczny po godz. 16:00)